Overbelasting bij kogelomloopgeleidingen

Geplaatst: 29-08-2016

Overbelasting bij kogelomloopgeleidingen is te herkennen aan het uitbreken van metaaldeeltjes uit de loopbanen. Deze deeltjes komen in de loopwagen tussen de kogels en zorgen ervoor dat de kogels niet meer soepel door de loopbanen lopen. Hierdoor blokkeren de kogels. Dit is te herkennen aan de loopwagens: de kogels worden door de eindkappen naar buiten gedrukt.

Overbelasting bij kogelomloopgeleidingenVeelal kunt u in een bestaande situatie niet veel meer wijzigen. Zwaarder belastbare geleidingen of ander type geleiding vraagt om constructieve aanpassingen met bijbehorende kosten.

Probeer eerst te achterhalen wat de reden van de overbelasting is:

  • Overbelasting. Dit kan op drie manieren veroorzaakt worden of mogelijk een combinatie van deze oorzaken:
    • Te hoge belasting bepaald door de massa en aart van de belasting (versnelling, trilling, stotende belasting, vervuiling)
    • Uitlijning. Uitlijnfouten, zeker bij kogelomloop geleidingen, veroorzaken een extra voorspanning op de loopwagens. Dit kan zo groot worden dat je de dynamische en statische draaggetalen overschrijd.
    • Stijfheid van de constructie. Afhankelijk van de toepassing kan een te stijve constructie of juist een te slappe constructie extra belasting of een ongunstige belasting op de loopwagen veroorzaken.
  • Smering. Zeker bij hoog belastbare geleidingen zoals kogelomloopgeleidingen is smering van essentieel belang. En het gebruik van het juiste vet heeft grote invloed op het resultaat. Hiermee wordt metallisch contact tussen de kogels en de loopbanen zoveel mogelijk voorkomen.
« Nieuws overzicht